Aktiv i 100 - nærturer i Bærum

Om Aktiv i 100-turene i Bærum
Bli med på en hyggelig tur på stier og turveier i omkring Dælivann, Kolsås og i Bærumsmarka.
Turene går hver fredag klokken 11.00, med langtur siste fredag i måneden.
Turene er i regi av prosjektet "Aktiv i 100", som har til hensikt å få med flere folk ut på tur. Turene er enkle, gratis og går på stier og turveier i nærheten av der folk bor.

Ønsker du å være med å starte andre Aktiv i 100-grupper i Bærum kontakt Ellen i Bærum Turlag på ellen@baerumturlag.no.

Oppmøte:
På parkeringen på Steinsskogen Gravlund. Kjør inn på Steinsskogen og parker på en av plassene der, vi møtes på den innerste p-plassen der stien går inn til Garlaus. Hvis man kommer med buss er bussholdeplassen Godthåb (rute 150) og det tar bare noen minutter og spasrere bort til p-plassen på gravlunden.

Våre DNT-turledere på Aktiv i 100:
Marit Karlsen - telefon: 958 61 451
Ragne Elisabeth Hansen - 907 53 248
Kari Fonnes - 993 24 885
Astri Rogstad - 482 69 495
Halvor Bache-Wiig - 992 77 236
Dag Lindbâck-Larsen - 936 92 482

Reserve turledere:
Sidsel Graff-Iversen - 416 62 683
Sissel Myhra - 908 32 992