Rognlia gård og Kjaglidalen naturreservat

Fellestur

Dato
31. mai 2020 kl. 10:30
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Seniorer
Arrangører
Bærum Turlag, DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
Voksenturer
Dette arrangementet er over!

Denne turen krever påmelding

Turen starter fra Engebråtan innenfor Isi miljøpark. Parker bilen ved boligen øverst i veien.  De som tar bussen til Smestad på E16 har drøye 2 km å gå til startstedet.

Stigningen fra Engebråtan til Rognlia er ca. 230 m på 3 km. Kulturlandskapet på Rognlia gård vedlikeholdes med slått og gammelnorsk spælsaubeite.  Herfra er det vid utsikt mot Øverskogen i Lier, Sollihøgda og Norefjell.  Vi stopper for en rast hos den idealistiske brukeren Tanja Storløkken, som vil fortelle om gården og driften.  Nedstigningen fra Rognlia er drøye 2 km på ca. 270 høydemeter til den tidligere husmannsplassen Kjaglienga.  Stien krysser ramsløkfelt i Kjaglidalen naturreservat.  Fra Kjaglienga følger vi vei/sti langs elva tilbake til Engebråtan, ca. 2,5 km.

Terreng og lengde: Turen er på ca. 8 km blåmerket sti i til dels bratt og ulendt terreng. Solide turstøvler anbefales.  Anslått tid er ca. 5 timer inklusive pauser.

Ta med: Mat og drikke. Turkartet Bærum Vestmark 1:20.000 anbefales. Se også Generell turinformasjon.

Oppmøte: Engebråtan ved Isi kl. 10.30.

Bærum Turlags aktiviteter følger Korona-regler

Bærum Turlag følger smittevernplan for aktiviteter som DNT har utarbeidet i samråd med myndighetene. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. Sentrale deler av denne planen er:

Krav om påmelding: I vår og sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding.

Maksimalt antall deltagere: Inntil videre er det maksimalt 5 personer pr gruppe, inkludert turleder. Bærum Turlag kan sette inn flere turledere og dele turen opp i flere grupper med tilstrekkelig avstand, men turledere holder likevel kontakt underveis.

Transport: I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person/husstand benytte egen bil og vi oppfordrer ikke til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativer til kollektiv transport.

Dersom DNT og myndighetene endrer sine anbefalinger, kommer naturligvis Bærum Turlag til å følge etter.

Se forøvrig: DNTs regler mot Corona-smitte

Rognlia gård og Kjaglidalen naturreservat

Denne turen krever påmelding Turen starter fra Engebråtan innenfor Isi miljøpark. Parker bilen ved boligen øverst i veien.  De som tar bussen til Smestad på E16 har drøye 2 km ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Liv Frøysaa Moe