Årsmøte i Bærum turlag

Årsmøtet gjennomføres som nettmøte via Microsoft TEAMS tirsdag 25. mai klokken 1800

Agenda for årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
  3. Årsmelding med årsregnskap
  4. Regnskap
  5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene
  6. Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
  7. Valg av leder og styremedlemmer
  8. Valg av valgkomité etter forslag fra styret

Dersom noen av medlemmene ønsker å fremme saker til årsmøtet (ref. pkt.6), må disse være oversendt til styreleder john@baerumturlag.no innen 10.mai.

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Se styrets rapport til årsmøtet, virksomhetsrapporten og årsregnskap med kommentarer for 2020 her: Lenke til årsmeldingen

De som melder seg på til årsmøtet, vil få tilsendt en lenke for pålogging til møtet i Teams.

Kontaktinformasjon: