Kveldsmatturene er i gang!

Vi har kveldsmatturer ca. hver 3. uke gjennom hele året. Nytt i 2018 er at vi ikke publiserer hvor turen går før 2 dager før. Dette for å finne det mest egnede turmålet etter vær og føreforhold. Men datoene er spikret og de finner du på våre hjemmesider, på bærumturlag.no.

Sist kveldsmattur var ca. 25 små og store og akte på Haga Golf, med kakao og brødskiver i sekken. Neste kveldsmattur er 23.januar. Sett av datoen nå og følg med på Facebook for å finne ut hvor turen går. Facebooksiden heter "Barnas Turlag i Bærum". Les mer