Milorg 13322 i Vestre Bærum

Foto: Einar Skage Andersen

Bård Mostveit i Historielaget i Asker og Bærum har gitt Bærum Turlag dette bildet som skal henge på Svartvannshytta.  Søndag16.september  vil vi ha en overekkelse av bildet og inviterer til tur (og kake) på Svartvannshytta. Følg med på våre hjemmesider for tidspunt og mer info om turen.

Milorg hadde stor tilslutning og var godt organisert i Vestre Bærum. Det eksisterte i alt tre grupper med over 300 medlemmer i området. Bildet som skal henge på Svartvannshytta er milorggruppe 13322 som hadde medlemmer fra Sollihøgda og Skuidalen.  Gruppa hadde omkring 130 medlemmer. I tillegg var det mange oslogutter som sluttet seg til gruppa i tillegg til noen fra Rykkinn. Medlemmene fra Oslo var gjerne unge menn tilknyttet idrettsbevegelsen, men som hadde foreldre med hytter i skogområdene i Vestre Bærum. I Vestre Bærum var det også milorggrupper i Lommedalen og Sandvika.

I tillegg til å være en av «gutta på skauen», som det het, drev mange av medlemmene med motstand mot fienden på andre områder. Det kunne være trykking og distribuering av illegale aviser eller annen motstand mot okkupasjonsmakten.

Svartvannshytta var et sentralt oppholdssted for milorg i Asker og Bærum. I krigens sluttfase ble hytta beleiret av tyske soldater og satt fyr på. Kvelden før oppholdt milorgs leder i Asker og Bærum, Carsten Dehli, seg i hytta. Ved en tilfeldighet forlot han hytta og søkte nytt kvarter i Langåshytta, et par kilometer unna. Derved unngikk han å bli flammenes rov.

Bård Mostveit fra Historielaget har forært Bærum Turlag et bilde som skal henge på Svartvannshytta.
Bård Mostveit fra Historielaget har forært Bærum Turlag et bilde som skal henge på Svartvannshytta. Foto: Einar Skage Andersen
Milorggruppe 13322 som hadde medlemmer fra Sollihøgda og Skuidalen.
Milorggruppe 13322 som hadde medlemmer fra Sollihøgda og Skuidalen. Foto: Einar Skage Andersen