Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Partnerskapsavtale med Bærum Kommune

Foto: Christian Brevik

Bærum Turlag er stolte av å ha skrevet Partnerskapsavtale med Bærum Kommune ved Høyres Morten Skauge (t.h. bilde). Til venstre leder i Bærum Turlag, Einar Skage Andersen. Avtalen skal føre til et tettere samarbeid og økonomisk støtte fra kommunen som muliggjør enda bedre friluftstilbud for befolkningen i Bærum.

Bærum Turlag har lenge jobbet for en Partnerskapsavtale med kommunen for sammen å kunne utvikle friluftslivet i Bærum. Nå i juni ble avtalen underskrevet av to fornøyde parter (se bildet). Rett etter sommeren starter arbeidet med hva denne avtalen konkret skal inneholde og hvor arbeidet skal starte. Øverst på ønskelisten hos begge står kajakkanlegg i Bjørnsvika. Det vil også bli satt igang flere turgrupper, primært for ungdom og seniorer i første omgang.  Det vil også jobbes for videreutvikling av eksisterende anlegg som Svartvannhytta og Nedre Gupu. Mer informasjon foreligger etter sommeren. Se Budstikka 8.juni om Partnerskapsavtalen (under).