Nærturer - Aktiv i 100 - klar til oppstart!

"Aktiv i 100" Kolomoen, Kongsvinger
"Aktiv i 100" Kolomoen, Kongsvinger Foto: Laila Lindberg

Nå setter Bærum Turlag opp nærturer i ukedagene. Turene er i regi av prosjektet "Aktiv i 100", som har til hensikt å få med flere folk ut på tur. Turene er enkle, gratis og går på stier og turveier i nærheten av der folk bor. Første tur går fredag 17.august.

Vi har valgt å starte den første nærturgruppen i Bærum fra Steinsskogen P-plass (ved gravlunden). Hit er det enkelt å komme med både buss og egen bil. Oppmøte er 11.00 som korresponderer fint med buss både fra Bekkestua og Bærums Verk. Våre turer går fredager slik at vi unngår dagene til turbussen og andre "Aktiv i 100" turer i Oslo/Asker. Turene skal vare fra 2-3 timer og vi avslutter samme sted vi startet. Siste fredag i måneden blir det langtur, da kan det hende vi tar rutebussen noen stasjoner og går tilbake til utgangspunktet eller vi går en lengre tur fra Steinsskogen. På langturene er vi ute i 4-5 timer. På alle turer legger vi opp til å spise ute, men på noen av langturene kan det hende vi går inn et sted. Det kan også hende vi også går inn på de ordinære turene for eks. ved ekstra dårlig vær, så det kan være lurt å ha noen kroner i tursekken i tilfelle. Steinsskogen er et fint startsetd for turene da det gir mulighet både for å gå innover Kolsås/Dælieområdet og innover i Bærumsmarka. 

Vi håper på sikt å starte flere nærturgrupper i Bærum ila. 2019 og ser for oss startsteder som Fossum, Rykkinn, Sandvika, Franskleiv. Gi beskjed hvis du ønsker å bli turleder fra et av disse stedene eller et annet sted i Bærum slik at vi kan starte opp gruppe så fort som mulig. Våre nærturgrupper er helt avhengig av stabile, gode turledere. Vi gir opplæring - turlederkurs.
Kontakt Ellen Næsje på telf:95 24 06 07/epost: ellen@baerumturlag.no.

Velkommen til nærturer på sti og landevei i ukedagene der du bor!

6 DNT turledere er på plass klare til å lede turene i høst. Første tur går fredag 17.august.

Les mer om andre Aktiv i 100 turer som arrangeres gjennom lokale grupper i DNT Oslo og Omegn.

Foto: Liv Hilmen