Kolsås-Dælivann Landskapsvernområde 40 år!

Kolås-Dælivann Naturlandskapsvernområde 40 år!!
Kolås-Dælivann Naturlandskapsvernområde 40 år!!

KOLSÅS – DÆLIVANN landskapsvernområde 40!

Festmøte: Fra redningsaksjon til vernet stolthet

Sandvika teater lørdag 8. september 2018, kl. 14.00

Dørene åpnes 1 time før selve møte. Det vil være åpen kafe/foaje før møte og i pausen. Bærum Turlag deltar i fojaen sammen med Asker og Bærum Natur og Ungdom, Bærum Landbruksforening, Bærum Natur- og friluftsråd, , Bærum Elveforum, Dine Røtter - andelslandbruket på Wøyen gård, Naturvernforbundet i Bærum, Norsk Botanisk forening, Norsk Ornitologisk Forening (Asker og Bærum lokallag) og Øverland Andelslandbruk. Velkommen for en hyggelig prat før og i pausen til festforestillingen. Se programmet her.

Skrevet av Ellen Kristine Næsje 6. september 2018