Årsmøte avholdt og nytt styre valgt!

Bærum Turlag avholdt årsmøte på Bærum bibliotek, Bekkestua onsdag 19.mars. I år var det 4 på valg inkludert styreleder. Styreleder, Einar Skage Andersen, valgte å gå av etter 8 år i førersetet. I tillegg ønsket Erlend Haaverstad avløsning, men fortsetter heldigvis både i Barnas Turlag og som tilsyn på Svartvannshytta. Even Sjølie ønsket avløsning siden han flytter ut av Bærum og opp på fjellet.
John Hvidten var også på valg.

Siden styreleder gikk av etter å sittet helt fra Bærum Turlags opprinnelse i 2011, fikk foredraget etter årsmøte tittelen "Einar Skage Andersen". Dette var en overraskelse både for medlemmene i salen og Skage Andersen selv.

Det møtte 75 medlemmer, pluss styret selv, til årets årsmøte i Bærum Turlag. 
Henning Hoff Wikborg var DNT Oslo og Omegns representant.
Æresmedlem i DNT Øystein Dahle satt i salen og Svein Finnanger var representert fra Bærum Kommune.
Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt. Det var ingen innmeldte saker og ingen kommentarer fra salen.

Jørgen Holmboe, medlem av valgkomiteen, presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre.
Leder av valgkomiteen, Sidsel Graff-Iversen, var inhabil siden hun selv var foreslått til nytt styremedlem.

Styret i 2018:
Einar Skage Andersen, styreleder, - på valg
John Hvidsten på valg - ønsker avløsning
Erlend Haaverstad på valg - ønsker avløsning
Even Sjølie på valg - ønsker avløsning
Nils Mathisrud - ikke på valg
Signe Riemer Sørensen - ikke på valg
Liv Frøysaa Moe - ikke på valg 

Valgkomiteens innstilling:
Styreleder: John Hvidsten - styremedlem siden 2018 - valgt inn som styreleder for 2 år
Peter de Besche - aktiv i turlaget som medlem av tilsynsgruppa på Nedre Gupu - ble valgt inn for 2 år
Kåre Hinna - tidligere styremedlem i DNT Oslo og Omegn - ble valgt inn for 2 år
Sidsel Graff Iversen - medlem av turkomiteen i Bærum Turlag og leder for valgkomiteen - valgt inn for 2 år

Arbeidsområder for Peter de Besche og Kåre Hinna vil hovesakleig bli anlegg på Bjørnsvika, Nedre Gupu og Svartvannshytta.
Sidsel velges inn med spesielt fokus på lavterskelturer og intergreringsturer.

Jan Ansgaard skulle fortalt om Jotunheimen på årsmøte, men siden Einar Skage Andersen gikk av etter så mange år og med så mye fantastisk arbeid bak seg, så ønsket styret å gi han en overraskelse på årsmøte. Da Jan Ansgaard skulle presenteres ble heller Einar Skage Andersen presentert som kveldens tema. Det ble satt frem kanapeer og sprudlevann og foredragsholdere gikk opp en etter en for å hedre "hedersgjesten". Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Svein Finnanger i Bærum Kommune og Liv Arnensen, eventyrer og polfarer, var blant de som sønket å si noen ord til avtroppenede styreleder.
For de som vil høre foredraget om Jotunheimen, så settes det opp igjen  på årsmøte i 2020.

Referat vil foreligge etterhvert.
Last ned vår årsrapport.

Hele årsmøte signerte på et bilde som ble forært avtroppende styreleder
Hele årsmøte signerte på et bilde som ble forært avtroppende styreleder Foto: Ellen Næsje
Henning Hoff Wikborg hedrer avtroppende styreleder, Einar Skage Andersen.
Henning Hoff Wikborg hedrer avtroppende styreleder, Einar Skage Andersen. Foto: Nils Mathisrud
Erlend Haaverstad går av etter 4 år i styret. Han takkes av med blomster og Bærum Turlags egen kniv med gravering.
Erlend Haaverstad går av etter 4 år i styret. Han takkes av med blomster og Bærum Turlags egen kniv med gravering. Foto: Ellen Næsje
Liv Arnesen er turvenn og kollega av Einar Skage Andersen. Hun er også turleder i Bærum Turlag og hjelper oss med den nye ungdomssatsingen
Liv Arnesen er turvenn og kollega av Einar Skage Andersen. Hun er også turleder i Bærum Turlag og hjelper oss med den nye ungdomssatsingen Foto: Ellen Næsje
En dyktig styreleder gjennom 8 år. Takk for innsatsen Einar Skage Andersen. Heldigvis fortsetter du i turlaget som lobbyist, spesialist og for å "holde oss litt i øra"
En dyktig styreleder gjennom 8 år. Takk for innsatsen Einar Skage Andersen. Heldigvis fortsetter du i turlaget som lobbyist, spesialist og for å "holde oss litt i øra" Foto: Ellen Næsje