Hurra for frivillighet!

Hurra for frivillighet!
Bærum Turlag har 12000 medlemmer og et omfattende tilbud innen friluftsliv for alle aldre og alle aktivitetsnivåer. Nå trenger vi flere frivillige!
Samtidig som vi ønsker å gjøre stas på de som alt gjør en kjempeinnsats!

Turlaget drives stort sett av frivillige på dugnad. De frivillige gjør en strålende innsats med stirydding, løypemerking, turledelse, hyttetilsyn, arrangering av små og store arrangementer og med deltakelse i styrer og utvalg. Tilbake får de frivillige et godt sosialt miljø, gode turopplevelser og gode turvenner samt gleden av å bidra til at stadig flere får oppleve vår flotte natur.

Bærum Turlag har en avtale med Bærum kommune som forplikter oss til stadig å forbedre og utvide vårt tilbud, for å bidra til folkehelsa i kommunen vår. Siden aktiviteten øker, trenger vi flere frivillige. For å rekruttere nye frivillige og feire dem som allerede gjør en jobb vil vi arrangere en fest til ære for frivillighet:

Torsdag 23.mai kl. 18 på Kjørbo gård. Er du frivillig, eller kan du tenke deg å bli det – da er du invitert!

Vi tilbyr mat og drikke, hyggelig selskap og mulighet til å bli med i et arbeidsfellesskap som gir mening og opplevelser. Bærum Turlag arbeider etter prinsippet om selvstyrte grupper med konkrete oppgaver, der styret har ansvaret for å sikre gode rammebetingelser for gruppene. Vi vil orienter om grupper som trenger flere folk og veien til deltakelse vil være kort for dem som vil bli frivillig i Bærum Turlag!

Det er begrenset plass. De 50 første som melder seg til ellen@baerumturlag.no;  kommer med på festen.

Konkurranse: de av våre eksistrenede frivillige som kommer på festen og inviterer med en venn, er med i konkurranse av å vinne en fin premie (en vervepremie).  Si hvem du har vervet med på festen når du melder deg på.

Vi gleder oss til å se nye og gamle fjes! Velkommen!