Smittevernshensyn på tur

Bærum Turlag følger smittevernplan for aktiviteter som DNT har utarbeidet i samråd med myndighetene. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant.

Alle innendørs aktiviteter i regi av Bærum Turlag avlyses inntil videre 

Deltakelse på Bærum Turlags turer og aktiviteter medfører ikke automatisk at man øker antallet "sosiale kontakter" tilsvarende antall deltakere på turen eller aktiviteten. Hvor mange av deltakerne som regnes som en sosial kontakt, vil avhenge av om du klarer å holde tilstrekkelig avstand til de rundt deg. Bærum Turlag som arrangør er ansvarlig for å legge til rette for at de generelle smittevernreglene kan overholdes, mens du som deltaker er ansvarlig for å regulere dette. 

FHIs nasjonale anbefaling lyder: "Alle anbefales å begrense antall personer de er sammen med i sosiale sammenhenger. Man bør altså ikke være sammen med stadig nye personer fra dag til dag i løpet av en uke."

Så selv om Bærum Turlags sine nærturer ofte har 20 deltakere, behøver du ikke "bruke opp" dine sosiale kontakter når du er med på tur, men du må påse at du overholder avstandskravene.

Vi følger disse smitteverntiltakene på våre aktiviteter:

 • Vi krever påmelding i forkant eller registrering ved oppmøte på alle våre turer
 • Turleder er ansvarlig for å informere om våre gjeldende retningslinjer ved turstart
 • Vi deler ikke mat - alle har med egen matpakke
 • Vi deler ikke utstyr
 • Turledere eller deltakere som har symptomer skal ikke delta
 • Vi unngår å håndhilse og klemme
 • NYTT: Vi holder minst 2 meters avstand (tidligere minst 1 m)
 • NYTT: Vi anbefaler at man går/sykler eller bruker egen bil til aktiviteten
 • Våre smittevernregler gjelder på hele turen

Ta med egen håndsprit.

Generelle smittevernråd

Når du deltar på Bærum Turlags aktiviteter, er det viktig at du følger rådene fra Folkehelseinstituttet:

 • Hold god avstand til andre
 • Rengjør hendene godt og ofte med såpe eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjon
 • Bruk munnbind i de tilfellene hvor det er anbefalt
 • Hold deg hjemme hvis du er syk

Les mer på fhi.no

I tillegg er det viktig at du setter deg inn i smitteverntiltakene som er listet opp for hver enkelt tur når du melder deg på tur eller bestiller hytte.