Smittevernshensyn på tur

Bærum Turlag følger smittevernplan for aktiviteter som DNT har utarbeidet i samråd med myndighetene. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant.

Sentrale deler av denne planen er:

Du må være frisk: Deltakelse på våre turer forutsetter at du som deltar er frisk, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon og ikke er i karantene

Hygiene og avstand: Vi har fokus på god håndhygiene og at alle deltagerne må holde minst en meter avstand til hverandre. Vi oppfordrer hver deltager å ta med hånddesinfiseringsmiddel.

Krav om påmelding: Det er viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding.

Maksimalt antall deltagere: Det er satt et maksimalt antall på 20 deltagere på kurs og turer med turleder. For andre arrangementer uten interaksjon mellom deltagerne er det maksimale antall personer fastsatt til 50. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre, og der vi er en ansvarlig arrangør

Transport: I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person/husstand benytte egen bil. Med bakgrunn i regler for minimumsavstand oppfordrer vi ikke til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativer til kollektiv transport.

Dersom DNT og myndighetene endrer sine anbefalinger, kommer naturligvis Bærum Turlag til å følge etter.

Se forøvrig: DNTs regler for aktivitet