Vi søker nye styremedlemmer

Foto: Svein Haugen

Valgkomiteen har startet forberedelse med innstilling for valg av Styret på neste års årsmøte. I henhold til vedtektene er styreleder og tre styremedlemmer på valg etter fullførte perioder.

Bærum Turlag ønsker et styre med bred samlet kompetanse som dekker behovet turlaget har som en frivillig organisasjon. Styret behandler saker på vanlig måte og skal også være initiativtaker, koordinator og pådriver for ulike prosjekter og ansvarsområder for fremme av friluftslivet i Bærum.

Alle som er medlemmer i Bærum Turlag har anledning å stille til valg. Er du interessert, eller har du forslag til gode kandidater?

Ta kontakt med valgkomiteen innen 15. desember 2020.

·         Liv Frøysaa Moe, livfmoe@gmail.com, tlf 482 74 309

·         Erik Wiken, erikbwiken@gmail.com, tlf 992 10 229

·         Peter de Besche, peter.de.besche@gmail.com, tlf 478 50 355

Skrevet av Ina Alexandra Toverud 19. november 2020