Bærum rundt - langs kommunegrensen

Bærum rundt - etapper
Bærum rundt - etapper

En ekspedisjon trenger ikke være så vanskelig å gjennomføre – den kan gjennomføres i nærmiljøet og tilpasses dine egne forutsetninger. Hva med å ta utfordringen for 2021; gå over stokk og stein – over sjø og land langs hele Bærums kommunegrense?

Bærum Turlag inviterer deg med på en ekspedisjon i nærmiljøet – delt i 6 etapper.

I 2021 har du muligheten å bli med Bærum Turlag på en ekspedisjon som følger kommunegrensen – en tur på rundt 94 km. Dette er en ide som Bærum Turlag har hatt i mange år og er dedikert til turlagets tidligere leder Einar Skage Andersen.

Målet er så godt som mulig å følge Bærums kommunegrense gjennom marka og langs fjorden. Vi har lenge hatt en drøm om å vise fram Bærums varierende natur og i det kommende året har du mulighet å delta sammen med oss på en rundtur.

Bærum rundt er en ekspedisjon med 6 etapper

Vi har delt rundturen i 6 etapper som fullføres sammen med turledere i Bærum Turlag eller du kan gjennomføre den på egen hånd når det passer deg. Bærum Turlag vil legge beskrivelser av etappene ut på turportalen ut.no. Ekspedisjonen sammen med Bærum Turlag starter og avsluttes samme sted der kommunegrensen går på land ved Gyssestad i Slependen-renna. Vi starter i sjøkanten 17. januar og når etter planen målet samme sted 28. august.

For å utnytte de mange mulighetene som ligger i kommunens topografi og flotte natur, vil turlederne i Bærum Turlag bruke beina med brodder, ski, truger og vandrestøvler. Du som ønsker det kan gjennomføre siste etappe med kajakk eller følge ruta fra Lysaker til Slependen langs småveier og stier.

Bærum kommune har et totalt areal på 192,29 km2 og 3,5 km2 av dette er i fjorden – derfor har vi på siste etappe et tilbud der vi gjennomfører en fjordkryssing i kajakk for å nå hele veien rundt kommunen.

Gå sammen med Bærum Turlag eller på egen hånd

Du velger selvfølgelig selv om du vil være med på alle etapper eller velge de som du synes er mest interessante og passer deg best. Etappene blir lagt ut som separate arrangementer på Bærum Turlags hjemmeside der du også kan melde deg på de enkelte etappene. Smittevernreglene gjør det nødvendig å melde seg på de etappene som følger turledere i Bærum Turlag.

Bærum Turlag fordeler arrangementene gjennom vinter- og sommersesongen men alle etappene kan gjennomføres på sommeren dersom du ønsker dette. Etter hver organisert tur kan du finne kart og beskrivelser på https://ut.no eller gjennom Bærum Turlags hjemmeside: https://baerum.dntoslo.no/

Etappe 1: Søndag 17. januar:

Vandring (til fots med eller uten brodder), 9 km

Etappen starter ved Gyssestad/Slependen og følger kommunegrensen oppover til Nedre Gupu i Vestmarka. Turen kan gås både sommer og vinter og avsluttes rundt bålplassen på Nedre Gupu. Se etappen beskrevet på ut.no

Etappe 2: Søndag 7. februar:

Skitur, 16 km

Vi starter ved parkeringen ved Franskleiv og går på ski via Nedre Gupu og følger skiløypene via Mikkelsbonn og Lindeberget til Sollihøgda. Vi håper på en skikkelig vinterdag nordover i marka. Turen var opprinnelig oppsatt 31. januar men måtte utsettes på grunn av Corona-tiltak. Se etappen beskrevet på ut.no. Den er også beskrevet med et sommertur-alternativ på ut.no

Etappe 3: Søndag 28. februar

Trugevandring, 13 km

Vi starter ved Sollihøgda og tar på truger før vi går inn i skogen mot Holmevann og hytta ved Mustadkroken og fortsetter mot setra Knappnæring og derfra ned i Kjaglidalen.  Denne turen går i tett og bratt terreng der vi krysser Kjaglia/Djupedalen og videre bratt opp til Rognlia og videre nedover til Johnsrud i Lommedalen. Denne etappen er lang og krevende med bratt terreng og mange hindringen som følge av trefall. Dersom forholdene blir veldig tunge kan turen bli omlagt og følge ned Kjaglidalen til E16. Se nærmere beskrivelse av turen på nettsiden. De som vil trene litt med truger kan bli med på Bærum Turlags trugetur ut fra Sæteren gård 13. og 14. februar. Se etappen beskrevet på ut.no. Den er også beskrevet med et sommertur-alternativ på ut.no

Etappe 4: Lørdag 19. juni

Nattevandring, 33 km

Dette blir som en midtsommernatt på Krokskogen. Vi starter ved By i Lommedalen lørdag kveld og går til Byvann og videre over Vidvangshøgda som er Bærums høyeste punkt. Kanskje vil en tidlig soloppgang møte oss på toppen av Bærum? Videre til Hvitsteinsvann, Triungsvann og forbi Bogstadvannet til klubbhuset ved Fossum der etappen avsluttes. Se etappen på ut.no

Etappe 5: Søndag 20. juni

Vandring, 9 km.

Vi starter fra klubbhuset ved Fossum på søndag morgen der noen av deltagerne på etappe 4 har gjort en pause. Etappen følger elva ned til Lysaker og noen av de som har fullført nattevandringen blir kanskje med videre? Turen passer godt for individuell gjennomføring. Se etappen på ut.no

Etappe 6: Lørdag 28. august

Kajakkpadling fra Lysaker til Slependen, 14 km.

 Alternativt sykling fra Lysaker via Fornebulandet til Slependen, ca 19 km. Se etappen på ut.no

Vi starter ved Sollerudstranda og padler ut Lysakerfjorden, forbi Snarøya og Ostøya før vi sikter oss inn mot Sandvika og avslutter ekspedisjonen ved Slependen der den startet. De som velger å sykle etappen vestover fra Lysaker, møter padleleden ved Gyssestad der ekspendisjonen startet i Slependenrenna. Se padleetappen på ut.no her etter 28. august.


Her går Bærums grense på land ved Gyssestad
Her går Bærums grense på land ved Gyssestad Foto: Jan Eldegard Hjelle
Stokkerelva - grense mellom Bærum og Asker
Stokkerelva - grense mellom Bærum og Asker Foto: Jan Eldegard Hjelle
Grillplassen ved Nedre Gupu
Grillplassen ved Nedre Gupu Foto: Jan Eldegard Hjelle

Skrevet av Jan Eldegard Hjelle 20. desember 2020