Vellykket årsmøte

VEIEN VIDERE: Årsmøtet fikk høre tydelige ambisjoner for Bærum Turlags videre arbeide. Det er et spennende år vi har startet på og som vi skal fortsette videre inn i.
VEIEN VIDERE: Årsmøtet fikk høre tydelige ambisjoner for Bærum Turlags videre arbeide. Det er et spennende år vi har startet på og som vi skal fortsette videre inn i. Foto: Bærum Turlag

Det første, fysiske årsmøtet siden 2019 ble nylig gjennomført. Først var det en formell del med de vanlige årsmøtepostene, deretter holdt Jan Aasgaard et foredrag om turismen i Jotunheimen, basert på boken sin «Jotunheimen – gjennom historien».

28. mars ble det avholdt årsmøte i Bærum Turlag, med godt oppmøte, stort engasjement og et interessant foredrag som avslutning.

Årsmøtet var delt inn i to avdelinger, først de formelle punktene med godkjenning av årsrapport og regnskap og valg på nytt styre og valgkomite. I tillegg ble det gitt en bred presentasjon av virksomhetsrapporten for 2021. Den viste at det har vært stor aktivitet og god deltakelse på våre tilbud, selv om pandemien selvfølgelig satte noen restriksjoner for oss i løpet av året.

Etter den formelle delen av møtet, fikk vi et lærerikt foredrag fra Jan Aasgaard, forfatter av boken «Jotunheimen – gjennom historien». Han ga oss et interessant bilde av framveksten av turismen i Jotunheimen og utviklingen av bo- og servicebedrifter i den sammenheng. Her har det skjedd store ting: Fra loppebefengte, trange krypinn til dagens høystandard tilbud med tre-retters kortreist meny med alle rettigheter!

Aasgaard fortalte bl.a. at det allerede i 1873 var over 16 000 personer som passerte over Sognefjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Dette var et tall som vakte en del oppmerksomhet i forsamlingen. Forfatteren har sjekket kildematerialet og bekrefter i ettertid at tallet er til å stole på, men han har også tilleggsinformasjon: Store deler av trafikken representerte utvandring fra Nord-Gudbrandsdalen til Amerika. Det var mye kortere vei til havnene vestpå, enn å skulle ta seg til Oslo(Christiania).

Referat fra årsmøtet finner du her.


DET NYE STYRET: Øverst fra venstre: Jone Engh, Sidsel Graff Iversen, Svein Arne Lilleløkken, Brit Roland, Anne Grete Schiøtz, Jon Hvidsten (leder) og Anne Klinkenberg Gellein.
DET NYE STYRET: Øverst fra venstre: Jone Engh, Sidsel Graff Iversen, Svein Arne Lilleløkken, Brit Roland, Anne Grete Schiøtz, Jon Hvidsten (leder) og Anne Klinkenberg Gellein. Foto: Foto: Alexander Berg jr.

Skrevet av Alexander Berg 20. april 2022