Årsmøte i Bærum Turlag avholdt

Fra venstre: Nils Mathisrud, Tor-Herman Næss (nestleder), Einar Skage Andersen (leder), Even Sjølie, Erlend Haaverstad, Trine Hansson, Liv Frøysaa Moe
Fra venstre: Nils Mathisrud, Tor-Herman Næss (nestleder), Einar Skage Andersen (leder), Even Sjølie, Erlend Haaverstad, Trine Hansson, Liv Frøysaa Moe Foto: Gunnhild Holmen

Årsmøte i Bærum Turlag ble avholdt på Røde Kors-huset, tirsdag 15. mars med 60 medlemmer tilstede. 1 nytt styremedlem ble valgt inn, Nils Mathisrud for 2 år. Nils var redaktør for årets turprogram og er Turleder i Bærum Turlag. Vi ønsker Nils velkommen til styret! Jon Gangdal holdt flott foredrag som avlustning på årsmøte. Underskrevet referat vil foreligge etter påske.

Bærum Turlag la på årsmøtet 15. mars en fyldig årsberetning som ga et svært godt bilde av lagets aktiviteter gjennom 2015. Blant annet ble det avholdt omkring 250 turer og arrangementer, og over 6000 dugnadstimer ble utført av lagets medlemmer. Stor ros ble delt ut til stiryddingsgruppene i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen. Gledelig er det også at medlemstallet økte med over 250 og ligger nå svært nær 10 000. Vårt engasjement på Svartvannshytta og Nedre Gupu er betydelig og økende. Svartvannshytta skal ha offisiell åpning søndag 5. juni. Så sett av dagen, møt fram og få en flott tur inn fa pakeringsplassen på Franskleiv. Her blir det underholdning og snorklipping fra notabiliteter i Bærum kommune og DNT.

Turlaget la fram et solid regnskap.Med et driftsresultat på over kr. 100 000.- og mer enn kr 800 000.-  

i banken er laget økonomi bunnsolid. Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn ledet årsmøtet profesjonelt gjennom årsberetning og regnskap. Fjellklatreren, journalisten og forfattteren Jon Gangdal var årsmøtets foredragsholder. Emnet Drømmen om marka. 100 års kamp for friluftsliv falt i svært god jord hos de over 60 frammøtte. Årsmøtet ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika

Styret i Bærum Turlag har denne sammensetning:

Leder: Einar Skage Andersen

Styremdlemmer: Tor-Herman Næss, Liv Frysaa Moe, Trine Hansson, Erlend Haaverstad, Even Sjølie, Nils Mathisrud