Generell turinformasjon

Turene er typiske dagsturer; forholdsvis lange og til en viss grad fysisk krevende. Hva har man med seg? Sekk med mat, drikke og noen ekstra klær, ev. regntøy, er obligatorisk. Sitteunderlag, kamera, kart og kompass er en fordel. Badetøy og håndkle kan være fint på noen turer. Fottøyet vil variere fra tur til tur. Går turen på stier og i terrenget er det lurt å ha sko som er mer solide enn joggesko. Noen turer krever godt fottøy. Man kan eventuelt også ha med gå-staver.

Sikkerhet og ansvar

Som andre lokallag i DNT, deltar du på eget ansvar på våre turer og aktiviteter. Det er ditt ansvar å sette deg inn i turbeskrivelsen og at du vurderer egen form og ferdigheter og har egnet utstyr til å gjennomføre turen. Ta gjerne kontakt med turleder på forhånd hvis du er tvil. Turleder har anledning til å avvise deltakere som anses å være i for dårlig form eller ha for dårlig utstyr.

Det kan også avvises deltakere hvis det møter flere deltakere enn det turleder mener turen "tåler" ut fra sikkerhetsmessige eller andre grunner. Bærum Turlag tar ikke på seg ansvar for økonomiske følger av mulige uhell eller skader som måtte inntreffe under våre arrangementer.

Gradering

Turene er merket med farge etter vanskelighetsgrad. Da våre nærturer skiller seg en del fra turer i fjellet, er beskrivelsen litt forskjellig fra den vanlige skalaen. Vi har gradert turene fra lette til meget krevende turer. Både lengde, høydeforskjell, fremkommelighet og eventuelle andre faktorer teller med i vurderingen av hvor krevende turen er gradert. Hvis du er i tvil om form og førlighet er det smart å starte med enkel eller middels tur for å teste.

Grønn: Enkel, f.eks. 2-4 timer og/eller i lett terreng.

Blå: Middels, f.eks. 2-4 timer og/eller i variert terreng.

Rød: Krevende, f.eks. 3-6 timer og/eller i krevende terreng.

Sort: Svært krevende, f.eks. mer enn 6 timer og/eller i krevende terreng.

Foto: Nils Mathisrud

Påmelding

Mange av turene og arrangementene har påmelding. Noen turer har påmelding direkte til turleder, men de fleste bruker påmeldingsfunksjonen som ligger i turbeskrivelsen (rød knapp på høyre side). Ved påmelding, pass på å gjennomføre hele prosessen. Påmeldingen avsluttes ved at man huker av for Vilkår og klikker på Bekreft. Man vil også få en bekreftelse på epost eller SMS.

Dersom turen er fulltegnet, så kan man sette seg på venteliste. Bekreftelsen vil da kun bety at man står på venteliste.

Dersom man er påmeldt og ikke kan delta, så send melding til turleder så tidlig som mulig. Dette vil frigjøre plassen slik andre kan få bli med.

Se også https://baerum.dntoslo.no/pamelding/

Offentlig transport

Vi ønsker å oppfordre til kollektivtransport, og angir om mulig nærmeste buss eller bane med rutenummer/-navn, startpunkt, holdeplass nærmest turens start og forventet ankomsttid. Man må selv finne avgangstid ved ønsket påstigningsholdeplass. Programmet lages flere måneder i forveien og både rutetrasé og rutetider kan endres før turen avholdes. Deltakerne oppfordres derfor til å sjekke rutetidene i forkant av turen (www.ruter.no).

Starttider

Tidene som er angitt i programmet er tidspunktet for oppmøte og forventet “avmarsj“. Oppmøtetidspunkt er ca. 10 minutter før start, bl.a. for å hilse på turleder og de andre turdeltakerne. Dersom intet annet er angitt vil turene avsluttes samme sted som de starter.

Reise-kostnader

Ved organisert felles transport i privatbiler til fjerntliggende turer spleiser vi på kjøreutgifter. Dvs. til turer utenom Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen og Nordmarka, som er våre hjemlige turområder. Bærum Turlag har fastsatt å holde seg til Statens satser for kjøregodtgjørelse, kr 4,03 pr. km (2022) for hver bil pluss bompenger (tavlepris). Kostnadene fordeles likt på antall turdeltakere/turledere, uavhengig av fordeling i biler, og koordineres av turleder. Beløpet er ment å dekke drivstoff, bompenger, påfølgende bilvask og normal slitasje.

Smittevern 

Bærum Turlag følger smittevernplan for aktiviteter som DNT har utarbeidet i samråd med myndighetene. Våre smitteverntiltak skal bidra til at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. 

Les mer her

Endring/ avlysning

Det kan av forskjellige grunner bli gjort endringer i turgjennomføringer i forhold til hva som er beskrevet i programmet. Eventuelle avlysninger eller vesentlige endringer vil bli meldt til påmeldte deltakere ved epost eller SMS. For arrangementer uten påmelding vil det bli kunngjort på våre nettsider, www.bærumturlag.no.

Deltaker-avgift

De fleste turer og arrangementer er gratis.

Enkelte arrangementer, i hovedsak hvor Bærum Turlag har utgifter, har deltakeravgift. Her vil det være bindende påmelding. Man er regnet som påmeldt først når deltakeravgiften er betalt. Ved avmelding før påmeldingsfristens utløp vil deltakeravgift bli tilbakebetalt. Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp vil deltakeravgift kun bli tilbakebetalt dersom vi får fylt opp plassen(e).

Hund på tur

Hovedregel er at hund ikke bør tas med dersom dette ikke nevnes spesielt i turbeskrivelsen.

Les mer her