Generell turinformasjon

De fleste av Bærum Turlag sine turer er klassiske norske “søndagsturer” (selv om enkelte kan gå på andre ukedager). Alle turene leder til fine turmål, som kan være topper med utsikt, kløfter, elver, stryk, kystlandskap, kulturlandskap eller ha historisk interesse. Turene gir inspirasjon til å komme til steder man kanskje har hørt om, men ikke besøkt. Det er hyggelig og sosialt å være med i et følge. Oftest vil turledelsen stille med minst én person som kan fortelle om stedene vi besøker. Turene er typiske dagsturer; forholdsvis lange og til en viss grad fysisk krevende. Hva har man med seg? Sekk med mat, drikke og noen ekstra klær, ev. regntøy, er obligatorisk. Sitteunderlag, kamera, kart og kompass er en fordel. Badetøy og håndkle kan være fint på noen turer. Fottøyet vil variere fra tur til tur. Går turen på stier og i terrenget er det lurt å ha sko som er mer solide enn joggesko. Noen turer krever godt fottøy. Man eventuelt også ha med gå-staver.

Foto: Nils Mathisrud

Starttider

Tidene som er angitt i programmet er tidspunktet for oppmøte og forventet “avmarsj“. Oppmøtetidspunkt er ca. 10 minutter før start, bl.a. for å hilse på turleder og de andre turdeltakerne. Dersom intet annet er angitt vil turene avsluttes samme sted som de starter.

Offentlig transport

Vi ønsker å oppfordre til kollektivtransport, og angir om mulig nærmeste buss eller bane med rutenummer/-navn, startpunkt, holdeplass nærmest turens start og forventet ankomsttid. Man må selv finne avgangstid ved ønsket påstigningsholdeplass. Programmet lages flere måneder i forveien og både rutetrasé og rutetider kan endres før turen avholdes. Deltakerne oppfordres derfor til å sjekke rutetidene i forkant av turen (www.ruter.no).

Hund

Hvis du har med hund, må du følge regler for båndtvang og ta hensyn til de andre i turfølget. Bærum Turlag arrangerer i år to turer spesielt for hunder og hundeeiere. Disse er merket med eget symbol. Man er selvsagt velkommen til å være med på disse turene også uten hund.

Endringer / avlysninger

Det kan av forskjellige grunner bli gjort endringer i turgjennomføringer i forhold til hva som er beskrevet i programmet. Eventuelle avlysninger eller vesentlige endringer vil bli kunngjort på våre nettsider, www.bærumturlag.no.

Gradering

Turene er merket med farge etter vanskelighetsgrad. Da våre nærturer skiller seg en del fra turer i fjellet, er beskrivelsen litt forskjellig fra den vanlige skalaen. Vi har gradert turene fra lette til meget krevende turer. Både lengde, høydeforskjell, fremkommelighet og eventuelle andre faktorer teller med i vurderingen av hvor krevende turen er gradert. Hvis du er i tvil om form og førlighet er det smart å starte med enkel eller middels tur for å teste.

Grønn: Enkel, f.eks. 2-4 timer og/eller i lett terreng.

Blå: Middels, f.eks. 2-4 timer og/eller i variert terreng.

Rød: Krevende, f.eks. 3-6 timer og/eller i krevende terreng.

Sort: Svært krevende, f.eks. mer enn 6 timer og/eller i krevende terreng.

Sikkerhet og ansvar

Som andre lokallag i DNT, deltar du på eget ansvar på våre turer og aktiviteter. Det er derfor viktig at du vurderer egen form og ferdigheter og har egnet utstyr. Ta gjerne kontakt med turleder på forhånd hvis du er tvil. Turleder har anledning til å avvise deltakere som anses å være i for dårlig form eller ha for dårlig utstyr. Det kan også avvises deltakere hvis det møter flere deltakere enn det turleder mener turen "tåler" ut fra sikkerhetsmessige eller andre grunner. Bærum Turlag tar ikke på seg ansvar for økonomiske følger av mulige uhell eller skader som måtte inntreffe under våre arrangementer.

Yogaturer

Bærum Turlag fortsetter med "yoga-, mindfulness- og sunn mat i marka“-turer. Her kombinerer vi sunn mat, yoga, mindfulness og turer i marka til alle årstider med hyttekos på koselige Nedre Gupu. Det trengs ingen forkunnskaper i yoga. Turene ledes av turleder og kostholdsveileder Kaisa Hafredal.

Obs! Yogaturene har begrenset plasser og krever påmelding i forkant. Program og påmelding blir lagt ut på Bærum Turlag sine nettsider (www.bærumturlag.no).

Stikkord for yogaturene: Turer i marka. Yoga og avspenningsøvelser/mindfulness for alle nivå. Næringsrik og bærekraftig mat – mye økologiske råvarer. Hyggelig sosialt samvær på sjarmerende Nedre Gupu i Vestmarka.

Reise-kostnader

Ved organisert felles transport i privatbiler til fjerntliggende turer spleiser vi på kjøreutgifter. Dvs. til turer utenom Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen og Nordmarka, som er våre hjemlige turområder. Bærum Turlag har fastsatt å holde seg til Statens satser for kjøregodtgjørelse, kr 4,10 pr. km (2017) for hver bil pluss bompenger (tavlepris). Kostnadene fordeles likt på antall turdeltakere, uavhengig av fordeling i biler, og koordineres av turleder. Beløpet er ment å dekke drivstoff, bompenger, påfølgende bilvask og normal slitasje.

Påmelding og avmelding

De fleste av turene og arrangementene er uten påmelding og er uten deltakeravgift. Noen turer har påmelding direkte til turleder. Dette kan være turer som har maksimumsgrense for antall deltakere eller hvor turleder behøver kontaktinformasjon til deltakere.

Enkelte arrangementer, i hovedsak hvor Bærum Turlag har utgifter, har påmelding gjennom våre nettsider, og har deltakeravgift. Her vil det være bindende påmelding. Man er regnet som påmeldt først når deltakeravgiften er betalt. Ved avmelding før påmeldingsfristens utløp vil deltakeravgift bli tilbakebetalt. Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp vil deltakeravgift kun bli tilbakebetalt dersom vi får fylt opp plassen(e).