Hytter og ruter

Sæteren Gård er barnas sted i Bærumsmarka. Her ligger alt tilrette for barna, med spennende aktiviteter og koselige overnattingsmuligheter. 

Nedre Gupu er et gratis tilbud til Bærums befolkning. Der er det i dag fem gapahuker med bålpanner. På hverdager har skoler og barnehager førsteprioritet når det gjelder å bruke stedet. Bærum Turlag har ukentlig tilsyn på Nedre Gupu, vi er deleier av lavvoen og administrerer booking av huset.  

Sommeren 2016 innvies et nytt tilskudd i DNT Oslos nett av hytter som turfolket kan overnatte i. Bærum kommune eier Svartvannshytta nord i Vestmarka, som DNT Oslo nå skal leie. .

Kjenner du forskjellen på rød- og blå merking i Marka?

Bærum Turlag er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. DNT Oslo og Omegn har 25 koier i Oslo marka. Flere av disse ligger i stinettet til Bærum Turlag. På bildet det koselige kjøkkenet på Myrseter i Lommedalen. DNT Oslo og Omegn har også hytter og ruter i fjellet.