Kulturturer

Dette er turer med innslag av  historie og kultur. Flere av våre turledere er svært kunnskapsfulle. Noen turer går i marka andre på vei i vårt lokalmiljø. Turene har lavere tempo enn de ordinære voksenturene.

Mer info kommer!