Bærum Turlag tar ansvar for å merke en fin løype på drøye 10 km i Vestmarka. Se kart under. Eller se tilsvarende tur på ut.no.
Asker skolene går tisvarende runde fra Askersiden og skolene møtes til felles pause på Nedre Gupu.

Arrangementet tilbyr sosialt samvær, naturopplevelser, fysisk aktivitet og er gratis!
Alle skoler må stille med lærere, og vi anbefaler en lærer/voksen per 10 elever.

OPPTUR er alltid første onsdag i mai. Hvis du ønsker at din skole skal være med på OPPTUR i 2020 så send påmelding til Bærum Turlag ved Pernille Leivestad på pernille.leivestad@dntoslo.no. Oppgi hvor mange elever som kommer fra deres skole. Det er begrenset med skoler fra Bærum som får delta, så det kan lønne seg å melde på tidlig. Turen er kun for skoler i Bærum.

Gi elevene en fin turdag i skogen i mai, det kan gi Naturopplevelser for livet!