Stier i Bærumsmarka

Du kjenner vel forskjellen på rød og blå merking? Blå merking viser fotruter og merkes av DNT Oslo og Omegn. De røde merkene viser skiløyper og merkes av Skiforeningen og Oslo kommune.

Mange av skiløypene kan være fine å gå også om sommeren, men husk at de kan krysse vann og myrer. Arbeidet med skilting og merking av blåstiene i marka har vært gjennomført på dugnad i helt siden dette arbeidet startet på slutten av 1920-tallet. Du finner 1720 km med blåmerka stier i marka. Bærum Turlag har egne stiryddingsgrupper som jobber i Bærumsmarka, Vestmarka og på Krokskogen.