Trille- og bæreturer (og pulk)

- Har du foreldrepermisjon og lyst til å komme deg ut på tur med barnevogn?
- Har du lyst til å treffe andre hjemmeværende og bli en del av et sporty og hyggelig miljø når du er hjemme med de minste?
- Har du og den lille lyst til å puste inn litt frisk skogsluft?
- Har du lyst til å oppdage nye fine tursteder og turmål?
- Har du lyst til at barnet ditt skal utvikle interesse for aktivitet og friluftsliv?

Don't speak Norwegian? No problem! The guide usually speaks (basic) English, and you can always contact us beforehand on post@baerumturlag.no if you have any questions.

Om trille- og bæreturer (ev. pulk om vinteren)

Barnas Turlag i Bærum arrangerer trilleturer hver torsdag kl. 10:30 fra ulike utfartssteder i Bærum. De siste årene har vi også begynt med bæreturer og tur med pulk vinterstid hver onsdag- hvis føret er bra.

Bæreturene er et tilbud for å gi de barna som av ulike årsaker ikke er så glad i å ligge. Eller de som er blitt litt større slik at bæremeis er mer spennende enn vogn. På turene møtes mødre og fedre som er hjemme i permisjon til mosjon og sosialt samvær. De fleste turene går til forskjellige markastuer/kafeer hvor både store og små kan få dekket sine behov for mat og stell. Av og til har vi picknick ute, men da oppgir vi det tydelig i turteksten. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å henge med. Det dannes som regel både en fortropp og en baktropp. Vi har som regel med to turledere på tur. Det er mulig å bruke bæresele eller bæremeis på alle turene for de som ønsker det. På bæreturene går vi blåmerket sti og da er ikke vogn mulig. På vinterstid går turene på brøytede skogsbilveier. På fine vintre kan vi erstatte bæreturene med tur med pulk. Følg alltid med på våre hjemmesider eller facebook for eventuelle endringer.

Husk at våre trilleturledere er friluftsgalde frivillige og har med egne barn på tur. De har ikke nødevendigvis DNTs turlederkurs og har ikke annet ansvar enn å være et samlende punkt på turen og vise vei.
 I 2014 opprettet vi en egen gruppe på facebook for trilleturene som heter "Trilleturer med Bærum Turlag, DNT" og fra 2022 supplerte vi med en facebookside med samme navn. Hver uke legger vi ut hvor ukens turer skal gå, hvor man skal møte og evnetuelle endringer. Det hender vi glemmer å legge ut på facebook, da kan dere jo minne oss på det. Turene står også på våre hjemmesider og i trilleturprogrammet/flyeren (se under). Forekommer det enringer rett før turstart er facebook den beste kanalen for å fange opp det, så følg gjerne med i gruppa.

Hvis gradestokken kryper til -10 og lavere, så avlyses turen automatisk.

Trilleturledere

Bærum startet med trilleturer allerede i 2012. Vi trenger frivillige trilleturledere som kan være med å arrangere turene. Det er jo sånn at de fleste triller i permisjon og så begynner de å jobbe igjen. Dermed må eksisterende trilleturledere rekruttere nye i gruppa. Ønsker du å delta i en trilleturgruppe i Bærum og kan lede noen turer, ta kontakt på post@baerumturlag.no. Trilleturlederne trenger ikke ha turlederkurs, men ønsker noen å ta kurs så dekker Bærum Turlag mye av kursavgiften.

Siden trilleturene i Bærum Turlag er dugnadsbasert og turleder også har barn, kan det komme noe i veien så turleder ikke kan møte. Da må gruppa gå på egenhånd.  

Last ned vårt trilleturprogram.

Trilleturer våren 2022

Velkommen på tur med de aller minste!