TURER 
           OG 
AKTIVITETER
Foto: Marius Dalseg Sætre

Bærum Turlag er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Turlaget har nesten 12.000 medlemmer bosatt i Bærum og omegn. Vi arrangerer godt over 100 turer, kurs og arrangementer hvert eneste år.
Finn DIN tur og bli med på tur lokalt i ditt nærmiljø – hele året!

Turer for voksne 

Bærum Turlags turer passer i utgangspunktet for alle som er i form til å gjennomføre i vanlig turtempo. Det vil ved hver tur bli antydet hvor krevende turen er. Turene varer normalt fra 2-6 timer med rast ute - husk egen mat og drikke. På de aller fleste turene er det én leder og én assistent.     

          

Barnas Turlag i Bærum arrangerer kveldsmatturer og håper at kveldsmatturene kan motivere flere til å bli med på en liten nærtur i ukedagene. Vi gjør det enkelt; vi tenner bål når det mulig, og oppfordrer barnefamilier til å ta med seg kveldsmaten/middagen og nyte den ute i naturen sammen med andre turglade familier.

Barnas Turlag

Barnas Turlag i Bærum arrangerer ca. én tur i måneden. Ofte tilbyr vi natt i naturen i tilknytning til arrangementet. Det er valgfritt å overnatte. På alle Barnas Turlags turer må barn være i følge med voksne. Våre turledere i Barnas Turlag har alltid egne barn med på tur. De tilrettelegger for et turfelleskap og aktivitet, men voksne har utover det selv ansvar for egne barn.   

Turene er i regi av prosjektet "Aktiv i 100", som har til hensikt å få med flere folk ut på tur. Turene går hver fredag kl. 11.00 fra Steinsskogen gravlund. Vi har 3 turledere per tur. Vi går 2-3 timer på sti og skogsbilveier. Ofte i tildels ulendt terreng. Siste fredag i måneden går vi en lengre tur. På sikt ønsker vi flere Aktiv i 100-grupper fra andre startsteder i Bærum.

Trille- og bæreturer

Trilleturene går hver torsdag kl. 10:30 fra forskjellige utfartssteder i Bærum. Bæreturene går annenhver onsdag og da holder vi oss mest mulig på sti. Vi er ute i ca. 3 1/2 timer inkl. 1 times pause hvor vi går inn i en varmestue (gjelder både trille- og bæreturer). Spiser vi ute eller går ekstra langt står det spesifisert i turteksten. Bli med i et hyggelig turfelleskap for de alle minste.

Bærum Turlag startet en ungdomsgruppe høsten 2018. Det arrangeres turer annenhver tirsdag, og i 2019 vil det også bli helgearrangementer. Vi oppfordrer undom som ønsker å være med i dette arbeidet om å ta kontakt slik at de kan bli med i en planleggingsgruppe sammen med oss.

Turene går på dagtid i Bærum og Omegn. Disse turene arrangeres i samarbeid med DNT Oslo og Omegn. Turbussen går fra Rykkinn Seniorsenter, Sandvika busstasjon og Bekkestua busstasjon hver tirsdag.

Bærum Turlag jobber med et tilbud som skal sikre et flott turkajakktilbud langs kysten i Bærum.

Dette er turer med innslag av  historie og kultur. Flere av våre turledere er svært kunnskapsfulle. Noen turer går i marka andre på vei i vårt lokalmiljø. Turene har lavere tempo enn de ordinære voksenturene.

Et konsept som ble startet opp i Friluftslivets år 2015. Her blir det uteovernatting på Nedre Gupu, Sæteren Gård og andre fine steder i Bærum. Vi tenner bål og opplever solned- og oppganger, stjernehimmel og lyse vår- og sommernetter. 

På disse turene kombinerer vi sundt kosthold, yoga, qigong og pusteøvelser med turer i marka. Det er med instruktør, kostveileder og DNT turleder. Vi har forskjellige konsepter, noen av turene er overnattingsturer, andre er dagsarrangement.

Bærum Turlag har egne turlederkurs som utdanner våre turledere etter DNTs felles utdanningsmodell. i 2018 kommer vi også til å sette opp aktivitetslderkurs for de som vil jobbe med barn og DNT ambassadørkurs.


Turkalenderen 2019. I år har Bærum Turlag valgt å lage en kaleneder. detlajert informasjon om turene ligger under turkategoriene på denne siden. Selve kalenderen kan hentes våre postkasser på Sæteren Gård, Fossum klubbhus, Brunkollen, Nedre Gupu og Bærums Verk eller hos BULL Ski og kajakk.