TURER 
           OG 
AKTIVITETER
Foto: Marius Dalseg Sætre

Bærum Turlag er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Turlaget har nesten 12.000 medlemmer bosatt i Bærum og Omegn. Vi arrangerer godt over 100 turer, kurs og arrangementer hvert eneste år.
Finn DIN tur og bli med på tur lokalt i ditt nærmiljø – hele året!

Turer for voksne 

Bærum Turlags turer passer i utgangspunktet for alle som er i form til å gjennomføre i vanlig turtempo. Det vil ved hver tur bli antydet hvor krevende turen er. Turene varer normalt fra 2-6 timer med rast ute - husk egen mat og drikke. På de aller fleste turene er det en leder og en assistent.               

Barnas Turlag

Vi har en egen gruppe som planlegger og gjennomfører alle Barnas Turlagsturene. På alle våre turer, med mindre ikke noe annet står, så skal barn være i følge med voksne. Våre turledere har alltid med egne barn. Barnas Turlag arrangerer ca. en tur i måneden som ofte tilbyr mulighet for overnatting ute for de som vil, vi arrangerer kveldsmatturer, trille- og bæreturer og større dagsarrangementer som feks Kom deg ut-dagene. Barnas Turlag har egen Facebook gruppe.             

Trille- og bæreturer

Trilleturene går hver torsdag kl. 10:30 fra forskjellige utfartssteder i Bærum. Bæreturene går annenhver onsdag og da holder vi oss mest mulig på sti. Vi er ute i ca. 3 1/2 timer inkl. 1 times pause hvor vi går inn i en varmestue (gjelder både trille- og bæreturer). Spiser vi ute eller går ekstra langt står det spesifisert i turteksten. Bli med i et hyggelig og sosialt for mammer og pappaer hjemme i permisjon.

Turene går på dagtid i Bærum og Omegn. Disse turene arrangeres i samarbeid med DNT Oslo og Omegn. Turbussen går fra Rykkinn Seniorsenter, Sandvika busstasjon og Bekkestua busstasjon hver tirsdag.

Bærum turlag har ikke kajakkturer i 2018, men jobber med et tilbud langs kysten som skal sikre et flott turkajakktilbud i Bærum.

Dette er turer med innslag av  historie og kultur. Flere av våre turledere er svært kunnskapsfulle. Noen turer går i marka andre på vei i vårt lokalmiljø. Turene har lavere tempo enn de ordinære voksenturene.

Et konsept som ble startet opp i Friluftslivets år 2015. Her blir det uteovernatting på Nedre Gupu, Sæteren Gård og andre fine steder i Bærum. Vi tenner bål og opplever solned- og oppganger, stjernehimmel og lyse vår- og sommernetter. 

Barnas Turlag i Bærum arrangerer kveldsmatturer og håper at kveldsmatturene kan motivere flere til å bli med på en liten nærtur i ukedagene. Vi gjør det enkelt; vi tenner bål når det mulig, og oppfordrer barnefamilier til å ta med seg kveldsmaten/middagen og nyte den ute i naturen sammen med andre turglade familier.

På disse turene kombinerer vi sundt kosthold, yoga, qigong og pusteøvelser med turer i marka. Det er med instruktør, kostveileder og DNT turleder. Vi har forskjellige konsepter, noen av turene er overnattingsturer, andre er dagsarrangement.

Nå setter Bærum Turlag opp nærturer i ukedagene. Turene er i regi av prosjektet "Aktiv i 100", som har til hensikt å få med flere folk ut på tur. Turene er enkle, gratis og går på stier og turveier i nærheten av der folk bor. Bærum Turlag starter sin første Aktiv i 100 gruppe fra Steinsskogen hver fredag kl. 11.00.

Bærum turlag har egne Turlederkurs som utdanner våre turledere etter DNTs felles utdanningsmodell. i 2018 kommer vi også til å sette opp aktivitetslderkurs for de som vil jobbe med barn og DNT ambassadørkurs.


Ungdomsgruppe

Bærum Turlag ønsker å starte en ungdomsgruppe ila. vintere 2019. Vi oppfordrer undom som ønsker å være med i dette arbeidet om å ta kontakt med oss slik at de kan bli med i en planleggingsgruppe sammen med oss.