Turlederkurs

Bærum Turlag har egne Turlederkurs som utdanner våre turledere etter DNTs felles utdanningsmodell.

Ønsker du å lede turer lokalt i Bærum så må du ta vårt turlederkurs. Bærum Turlag arrangerer ett til to kurs i løpet av året. Passer ikke våre datoer, kan du også melde deg på et tilsvarende kurs arrangert av andre medlemsforeninger, da bør du sende oss en epost og si at du har tatt kurs, slik at vi kan føre deg opp på våre lister lokalt i Bærum. Kursene til DNT Oslo og Omegn holdes på Nedre Gupu i Bærum. akkurat som vårt. Vi gjør oppmerkosm på at pris og vilkår kan være noe annerledes enn våre kurs (ikke mye). Blant annet må man ofte sende søknad før man får plass. På Bærums kurs er det bare å melde seg på, men vi forebeholder plasser til de som bor i Bærum og primært ønsker å bli endel av vår lokale turledergruppe.

Hvis du bare ønsker å delta som frivillig på våre turdager, være frivillig i Barnas Turlag, bli stirydder. assistent på markaturer eller andre frivilligoppgaver trenger du ikke nødvendig å ta kurs, ev. du må ta andre kurs. Da kan du sende epost til post@baerumturalg.no så veileder vi deg videre til riktig kontaktperson i turlaget.

Bærum Turlag har sin egen turledergruppe. Men som Turleder i Bærum er du også medlem av DNT Oslo og Omegn sin turledergruppe og nyter godt av det de arrangerer av turlederkvelder, seminarer, kurs etc. de har i Oslo gruppa. I Bærum har vi for våre turledere en egen vårvandring (eller annet sosalt arrangengement) og målet på sikt er å ha en tilsvarende høstvandring bare for turledere og frivillige i Bærum. Det er viktig med et felleskap og det er viktig å belønne den gode innsatsen våre frivillige turledere og andre frivillige (stimerkere, hyttetilsyn, komiteer etc.) gjør.

For å lede nærturer i Bærum trenger du kun grunnleggende turlederkurs ev. tilsvarende kurs, men søker du å videreutdanne deg til å bli sommer- eller vinterturleder i fjellet så gjøres dette gejnnom DNT Oslo og Omegns egne kurs. Bærum Turlag har ikke fjellkurs.

Turledergruppa har sitt eget medlemsblad "Turleder’n" som kommer ut tre ganger i året.  Det arrangeres 3-4 medlemsmøter årlig med faglig innhold og hyggelig samvær, en årlig Turlederhelg med årsmøte på en av DNTs hytter samt dagsturer/kveldsturer til steder av spesiell interesse.