Pga. smitterisikoen er alle markaturer og aktiviteter i nærmiljøet avlyst fram til 30. april.

Følg med på DNT Oslo og Omegn sine nettsider: https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/20007-turer-og-aktiviteter-med-start-13-19mars-avlyses/


I disse dager er det mange som benytter anledningen til å komme seg en tur ut - i nærområdene eller på lengre turer i skog og mark. Bærum Turlag anbefaler absolutt dette som et godt tiltak både for kropp og sjel! Benytt tiden til å oppdage nye stier, blåmerkede eller umerkede.

Når mange er ute på tur samtidig blir det desto viktigere på å ta hensyn til andre. Det gjelder både de vi møter (hold avstand) og de som har sitt daglige virke der vi passerer.

Gårdbrukere har en travel tid foran seg nå. Vi ber alle turgåere vise hensyn, både til arbeids- og helsesituasjonen i landbruket. Bruk stiene, ikke kryss dyrket mark eller gå gjennom gårdstun for å komme ut i marka.

God tur!


Bærum Turlags årsmøte 2020 skulle vært gjennomført 17. mars, men er utsatt på ubestemt tid. En viktig del av årsmøtet er gjennomgang av årsmeldingen for 2019, som forteller hva vi har utrettet i året som gikk. Årsmeldingen finner du nedenfor.


NYHETER FRA BÆRUM TURLAG